Kdo vám radí s penězi?

Nedávno mne požádala jedna kamarádka, abych jí trochu pomohl s osobními financemi. Řeč šla o tom, do jakých investic by bylo vhodné se pustit a jakých se vystříhat. Snažil jsem se jí objasnit základní principy investování obecně, se zaměřením na její aktuální situaci.

Po několika větách začala kamarádka vehementně oponovat a nakonec, při diskuzi o investicích do jednotlivých akciových titulů, prohlásila: „Moje známá to tak má…“

Takovému argumentu ovšem nic neodolá. Debatu jsem tedy ukončil návrhem, nechť se obrátí o radu na svou kámošku, která je zřejmě odbornicí na slovo vzatou.

Obdobný přístup je, jak se zdá, velice obvyklý u většiny obyvatel české kotliny. Často hledají pouze potvrzení svých postojů, někdy dost iracionálních. A zdroji takového potvrzení jsou tradičně:

  • Sousedka

  • Kamarádi v hospodě

  • Články v médiích

Proč jsou takové prameny pro stanovení investiční strategie pochybné, je nabíledni. Sousedka nikdy nestudovala ekonomické teorie a dozvíte se od ní pouze to, co udělala ona sama a jak je to báječné – a báječné je to vždycky, protože nikdo se nebude chlubit tím, že je pitomý a prodělal kalhoty. Totéž platí o kamarádech v hospodě, zde ještě často umocněno množstvím lihu v krevním oběhu. Články v tisku a na netu jsou zhusta psány na objednávku, tedy v žoldu někoho, kdo si tím dělá oklikou reklamu. Najít objektivní pohled na věc bývá docela kumšt.

„No dobrá,“ řeknete si, „kdo mi tedy skutečně dobře poradí?“ Odpověď je jednoduchá: potřebujete finančního poradce. Aplikace této věty je však poněkud složitější. Ne každý, kdo má na vizitce napsáno „finanční poradce“, je jím doopravdy.

Skutečný finanční poradce je především vybaven znalostmi z oboru řízení osobních financí. Jsou zde jistá pravidla, ne příliš složitá, ale je třeba je znát a respektovat:

  • návrh struktury investičního portfolia vzhledem k časovému horizontu plnění a rizikové toleranci klienta;

  • ošetření podstatných rizik ohrožujících majetek a příjmy a s tím související stanovení správných pojistných částek;

  • práce s dluhem (s úvěry)

Na základě těchto pravidel musí poradce umět vytvořit strategii řízení osobních financí. V jejím rámci rozhodnout o jednotlivých krocích ke splnění cílů rodin. A teprve potom řeší použití jednotlivých produktů. Ideálně dokáže vše vtělit do dokumentu zvaného Osobní finanční plán. Ten ale musí obsahovat všechny uvedené náležitosti; pokud je jen snůškou produktů, není k ničemu.

Jak najít kvalitního finančního poradce? Dobrá otázka. Odpověď zní: těžko. V záplavě rychlokvašených zprostředkovatelů nejrůznějších tvarů a barev se jedná vskutku o velkou výzvu. Ovšem námaha se bohatě vyplatí. V opačném případě jste vydáni na pospas lidem, kteří vám vykecají mozek z hlavy, ale vašim penězům nepomohou pracovat pro vás. Anebo hůř, po jejich dobře odvedené práci vám budou finance nenápadně a plíživě ubývat.

Nikdy není pozdě se začít o osobní portfolio starat s odbornou péčí. Zamyslete se nad tímto: člověk stráví třetinu života vyděláváním peněz – a téměř žádný čas nevěnuje jejich kvalitní správě. A přitom platí, že čím více donutíte pracovat vaše peníze, tím méně budete muset pracovat sami.

Jak tedy rozpoznat dobrého odborníka v nudném světě financí? Jsou zde jisté indicie. O nich ale zase někdy příště…