Na Květnou neděli oblečte něco nového a nezapečte úrodu,

na Modré pondělí nechoďte do práce ( v dobách home office docela trefné doporučení),

o Šedivém úterý vymeťte  prach a pavučiny ze všech koutů, 

o Škaredé středě  vymeťte saze z komína, upečte Jidáše a nemračte se u toho, aby vám to nezůstalo,

v Zelený čtvrtek snězte Jidáše k snídani s nečím hezky zeleným  - třeba se zeleným jablíčkem,

na Velký pátek nehýbejte se zemí a nepůjčujte  žádné věci.

Na Bílou sobotu vymeťte z domu hmyz a potřeste ovocným stromem, abyste měli dobrou úrodu.   

Na Boží hod velikonoční upečte beránka a mazanec, upleťte pomlázku,

na Velikonoční pondělí  hodujte, koledujte, zpívejte.

Každý den dopřejte chvíli své duši, myslete na své zdroje radosti, štěstí a lásky.

 

Mějte hezké Velikonoce!